Вводный практический курс украинского языка/Урок 2

ї править

Йотированная пара для i, то есть обозначает что-то вроде [йи]. Полный список йотированных/нейотированных гласных в украинском получается следующий:

а - я;

е - є;

i - ї;

о - йо в начале слова и после гласных, после согласных "ьо" (нет буквы ё);

у - ю.

Текст править

Від Івана, глава 1 (початок), у перекладi Огієнко:

Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово.

Воно в Бога було споконвіку.

Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього.

І життя було в Нім, а життя було Світлом людей.

А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його.

Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван.

Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про Світло, щоб повірили всі через нього.

Він тим Світлом не був, але свідчити мав він про Світло.

Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ.

Він в світі вже був, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його.

До своїх Він прибув, та свої відцурались Його.

А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його,

що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога.

І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця.

Іван свідчить про Нього, і кликав, говорячи: Це був Той, що про Нього казав я: Той, Хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я.

А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать.

Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа.

Ніхто Бога ніколи не бачив, Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був.

А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та Левитів, щоб спитали його: Хто ти такий?

І він визнав, і не зрікся, а визнав: Я не Христос.

І запитали його: А хто ж? Чи Ілля? І відказує: Ні! Чи пророк? І дав відповідь: Ні!

Сказали ж йому: Хто ж ти такий? щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти кажеш про себе самого?

Відказав: Я голос того, хто кличе: В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів.

Лексический комментарий править

споконвiку - изначально, искони

темрява - тьма

обгорнула - обмотала

свідчити мав - должен был свидетельствовать

відцурались - отказались

влада - власть

пожадливости - жадности, страсти

бачили - видели

кликав - призывал

існував - существовал

спитали - спросили, также там есть "запитали" от того же корня

визнав - признал

відказує - отвечает, также в тексте есть відказав (ответил). Инфинитив відказувати, есть также близкий по значению и звучанию глагол відповідати, от которого существительное відповідь (ответ). Можно сказать відказ, но реже употребляется.

відповідь - ответ

свідоцтво - свитедельство

Грамматический комментарий править

В тексте много форм прошедшего времени. Для русскоязычных оно простое, так как образуется так же, но у глаголов в мужском роде есть фонетически обусловленная замена -л на -в. То есть парадигма выглядит следующим образом: -в, -ла (-ло, -ли) - питав, питала, питало, дав, дала, дало.

Инфинитив также аналогичен, но имеет -ти вместо -ть: питати, бачити, казати (сказать).

Также в уроке есть форма мати + инфинитив. Глагол "мати" означает "иметь", при сочетании с неопределенной формой глагола обозначает что-то, что надо сделать (хотя можно сказать также треба, повинен, в общем, как и во всех языках, есть синонимичные конструкции). В прошедшем времени "мати" изменяется как и другие глаголы: мав, мала, мало.

Задания править

Переведите:

Я видел, я должен был видеть, она (вона) должна была сказать, он спрашивал, ты ответил, тело существовало, свет светил. Тьма должна была обернуть, но (але) не обернула. Я должен был ответить, но не ответил. Ты должен был признать, но не признал. Я видел дорогу. Я слышал (чув) голос.

Попытайтесь понять смысл непонятных слов по контексту:

"Що є людина, яка її природа та сутність? Яка сутність світу, у якому вона живе? Які основні етапи становлення світобудови? Яке місце займає людина в матеріальному світі? Це ті головні питання, на які автор дає нетрадиційні відповіді, спираючись на сучасні досягнення науки і власні дослідження на стику космології, філософії і психології. Запропонована автором космологічна концепція світобудови дозволяє по-новому зрозуміти багатомірність матеріального світу й етапи формування людства" (Базалук О. А. Походження людства: нова космологічна концепція: Монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – с. 2).