lv-4 Šis lietotājs latviešu valodu prot gandrīz kā dzimto valodu