mn-1 Энэ хэрэглэгч монгол хэлний анхан шатны мэдлэгтэй.