mn-2 Энэ хэрэглэгч монгол хэлний дунд шатны мэдлэгтэй.