mn-4 Энэ хэрэглэгч монгол хэлийг төрөлх хэл шигээ мэддэг.