no-4 Denne brukaren/brukeren meistrar/behersker norskmorsmålsnivå